نویسنده = شعبانپور، محمد
تعداد مقالات: 5
1. کارکرد حدیث در دانش کلام

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 165-194

10.22054/ajsm.2020.11882.1134

محمد شعبانپور


2. کارکرد سنّت در دانش فقه

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 105-136

10.22054/ajsm.2016.5040

محمد شعبانپور


3. جایگاه حدیث در علم اخلاق

دوره 3، شماره 6، بهار 1391، صفحه 35-60

محمد شعبانپور


4. دفاع امام صادق (ع) از قرآن در برابر شبهات زنادقه

دوره 2، شماره 2، بهار 1390، صفحه 147-176

محمد شعبانپور


5. واکاوی در حدیث ردّالشّمس

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 65-90

10.22054/ajsm.2011.5443

محمد شعبانپور