نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قرآن کریم به‌عنوان بزرگ‌ترین معجزه‌ی جاوید پیامبر اسلام (ص) از همان ابتدای نزول آن، هدف اصلی هجوم تمام نویسندگان مخالف آن در شرق و غرب قرار گرفت. البتّه قرآن خود مخالفین خویش را به مبارزه دعوت نموده است و این دعوت تا قیامت صادق و پابرجاست. در قرن دوم هجری و عصر صادقین (علیهماالسّلام) نیز گروهی از مخالفان همان شکستی را که مشرکین در عصر نزول تجربه کرده بودند، دوباره تجربه کردند. در این مقاله تلاش بر این است تا شبهات قرآنی این گروه به ‌همراه پاسخ‌های امام صادق (ع) بیان شود. این امر علاوه بر اینکه می‌تواند بیانگر تفکّرات گروه شبهه‌سازان باشد، نقش شیعیان و شاگردان امام صادق (ع) را نیز در دفاع از حریم قرآن نمایان می‌کند. بر این اساس، این مقاله بر سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا به معرّفی اجمالی شبهه‌سازان پرداخته است، آنگاه مدافعان حریم قرآن معرّفی می‌شود و در نهایت با بررسی شبهات قرآنی و نقد آن در مکتب امام صادق (ع) این بحث در حدِّ یک مقاله به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Sādeq’s (PBUH) Defending the Qur’an against the Doubts of the Deniers of the Religion

نویسنده [English]

  • mohamad shabanpour

چکیده [English]

The Qur’an, the greatest and everlasting miracle of the holy Prophet (PBUH), has been the target of criticism by all opposing authors in East and West. The Qur’an, however, has invited its opponents to struggle and this invitation will persist till Doom’s Day. In the second century (AH), a group of the opponents of the Qur’an suffered the same defeat as that experienced by the unbelievers at the time of the revelation of the Qur’an. This paper examines the doubts of this group regarding the Qur’an along with the responses of Imam Sādeq (PBUH) to those doubts. This will disclose the thoughts of those who raise doubts and also illustrates the role of the Shiites and the disciples of Imam Sādeq (PBUH) in defending the Qur’an. Thus, the present papers is developed in three sections: first, those who raise doubts are briefly introduced; then the defenders of the holy Qur’an are introduced and the paper concludes with the discussion of Quranic doubts and their criticisms according to Imam Sādeq (PBUH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Qur’an
  • Imam Sadeq (PBUH)
  • deniers of religion
  • Doubt
  • fault