نویسنده = سازجینی، مرتضی
تعداد مقالات: 3
1. سبک شناسی سوره حُجُرات

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 55-81

10.22054/ajsm.2019.18895.1254

عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


2. روش آیت‌الله معرفت در نقد روایات تحریف‌نما

دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 35-63

10.22054/ajsm.2019.19689.1273

حسین علوی مهر؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی


3. سبک‌شناسی سورة جمعه

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 179-198

10.22054/ajsm.2016.8094

مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه‌کندی