نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اعجاز قرآن کریم، اعجاز ادبی آن است که این امر موجب شده قرآن کریم از دیرباز مورد توجه ادیبان و زبان‌شناسان قرار گیرد. با رشد و گسترش مباحث زبان‌شناسی در حوزه‌های تئوری و کاربردی، دانشمندان اسلامی به ارزش‌های این دانش پی‌ برده، قوانین و شیوه‌های آن را با دقت بررسی کرده‌اند و در پی اجرای آن در قرآن کریم به عنوان بلیغ‌ترین کلام هستند. در این نوشتار، با تقسیم سورة جمعه به چهار سطح آوایی، صرفی‌ـ نحوی و بلاغی و استخراج موارد مربوط به هر یک از سطوح، به رابطة آن‌ها با علم سبک‌شناسی پرداخته شده‌است. حاصل پژوهش بدین گونه است که هر کلمه‌ای در قرآن، معنای خاصی دارد که در بهترین جایگاه خود قرار گرفته‌است و چینش کلمات نیز به گونه‌ای است که در بهترین مکان از نظر نحوی قرار گرفته‌اند و همگی این ترکیب‌ها دلیل بلاغی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Style of Sura Al-Jumah

نویسندگان [English]

  • Morteza Sazjini
  • Abbas Yousefi Tazehkondi

Ph.D. Student of Comparative Interpretation of Quran, University of Quran and Science of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

One of the most important aspects of the miracle of the Quran is its literary miracle which has made scholars and linguists pay attention to the Holy Quran. With the development of linguistic issues in the theoretical and practical fields, the Islamic scientists have appreciated the values of this science, and are going to apply it to the Holy Quran as the most eloquent speech.   In this article, Sura Al Jumah has been divided into four categories: Phonetic, morphological, syntactic, and rhetoric and each category has been considered in relation to stylistics. The findings indicate that each word in the Quran has a special meaning and has been place in its best position and the arrangement of the words is in the way that each word syntactically is in its best place. Moreover, all these combinations have the rhetoric reason.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Surah Al Jumah
  • Stylistics
  • Literary miracle