حکمت بلایا با تکیه برآیات و احادیث

کربلایی پازوکی

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، ، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5491

چکیده
  بلایا و امتحانات الهی یکی از سنّت‌های قطعی و عامّ الهی است که در طول تاریخ به‌عنوان یک دل‌مشغولی جدّی برای انسان مطرح بوده و سبب پیدایش نگرش‌های مختلف فکری در مورد فلسفه‌ی وجودی و ماهیّت آن شده است. در کلام اسلامی این مسأله در بحث حکمت الهی، علم الهی، عدل الهی، توحید در خالقیّت و توحید ذاتی مطرح گردیده است و اندیشمندان مسلمان پاسخ‌های ...  بیشتر