اهل بیت در آیه تطهیر

اسماعیل تاجبخش

دوره 3، شماره 9 ، دی 1391، ، صفحه 80-94

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5508

چکیده
  آیه 33 سوره احزاب به آیه تطهیر معروف است. خداوند سبحان در این آیه، اهل بیت را از هر گونه پلیدی و پلشتی و ناپاکی مصون معرفی فرموده است. مصداق های دقیق اهل بیت کیانند؟ همه دانشمندان شیعه و گروهی از علمای اهل سنت این آیه را درباره اصحاب کساء می دانند و برخی دیگر از آنان، زنان پیامبر ص را نیز از مصادیق آن گمان می کنند. اما اینکه کدام گروه در ...  بیشتر