جایگاه سنّت در روش تفسیر قرآن به قرآن

بهروز یدالله پور

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 73-106

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5472

چکیده
  یکی از مباحث بنیادین در روش تفسیر قرآن به قرآن این است که این روش بر دولت رفیع آیات بنا شده و تلاش مفسّر در این روش تفسیری آن است تا‌ آیات قرآن را از درون قرآن مجید و با تکیه بر آیات دیگر تفسیر نمایند و بر این اساس، برخی از مفسّران مدّعی بی‌نیازی به هرآنچه غیر قرآن است و «قرآن بسندگی» یا «بسندگیِ متن» در تفسیر قرآن شده‌اند ...  بیشتر