مفهوم‌شناسی سکینه در قرآن

مریم فرهادی

دوره 2، شماره 5 ، دی 1390، ، صفحه 115-154

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5479

چکیده
  قرآن کریم به عنوان هادی و راهنمای بشر در همه‌ی مراحل زندگی، تمامی نیازهای بشر را مدِّ نظر خود قرار داده و آنها را به شکل کامل بیان فرموده است. یکی از این نیازهای بشر، نیاز به داشتن آرامش در مسیر زندگی است. این نیاز در دوران حاضر به قدری مورد توجّه بشر قرار گرفته است که بسیاری از تلاشهای خود را بدان سو معطوف کرده و هزینه‌های بسیاری نیز ...  بیشتر