نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قرآن کریم به عنوان هادی و راهنمای بشر در همه‌ی مراحل زندگی، تمامی نیازهای بشر را مدِّ نظر خود قرار داده و آنها را به شکل کامل بیان فرموده است. یکی از این نیازهای بشر، نیاز به داشتن آرامش در مسیر زندگی است. این نیاز در دوران حاضر به قدری مورد توجّه بشر قرار گرفته است که بسیاری از تلاشهای خود را بدان سو معطوف کرده و هزینه‌های بسیاری نیز برای آن می‌پردازد. قرآن نیز به این نیاز مهمّ بشر بی‌توجّه نبوده و تمام مراتب و انواع آن را به شکل کامل و قدم به قدم برای تمامی مراتب زندگی انسان بیان کرده است. یکی از این آرامشهای مورد توجّه قرآن کریم سکینه‌ی الهی است. قرآن در بیان این آرامش خاص نگاه دقیقی داشته، آن را اوّلاً از ناحیه‌ی خداوند بیان می‌کند، ثانیاً آن را آرامشی می‌داند که در لحظه‌های خاص و بر قلوب مؤمنانی خاصِّ خداوند متعال نازل می‌کند. هدف این مقاله بررسی این آرامش خاصِّ الهی و مواقفی است که این آرامش بر قلوب مؤمنین از سوی خداوند نازل گشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of the Concept of Calmness in the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • maryam farhadi

چکیده [English]

The holy Qur'an, as a guide for man in all aspects of his life, has been concerned with all needs of humans and has discussed them in full. One of these needs is the need for having tranquility and calmness in the course of life. This need has assumed enormous significance these days to the extent that considerable effort is put in its fulfillment and a lot of money is spent on it. The Qur'an has not been inattentive to this important human need and has addressed all of its levels and kinds completely and step by step, for all stages of man's life. One type of tranquility discussed in the Qur'an is God-inspired composure. The Qur'an describes this composure with precision and considers it to be emanated from God, the Transcendent, and bestowed upon specific believers at specific moments. The present paper aims at examining this particular type of God-inspired tranquility as well as the moments when God grants such composure to believers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God-inspired composure
  • tranquility
  • believers
  • war
  • holy struggle