قرآن پژوهی
سیر تطور تاریخی «فاصلة» قرآنی

علی اصغر آخوندی

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1401، ، صفحه 87-113

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.66875.1815

چکیده
  از آنجا که قرآن کلام خداوند است و شرافت و عظمت بسیار بالایی دارد، عالمان دین اعتقاد داشتند که استعمال اصطلاحاتی مانند «نسخ» و «قافیه» که میان مردم رایج بود، برای قرآن جایز نیست. ازاین‌رو، اصطلاح «فاصله» با اقتباس از خودِ قرآن مورد استفاده واقع شد. رواج این اصطلاح در ابتدا با فراز و فرودهایی همراه بود، اما به‌تدریج ...  بیشتر