نویسنده = تکتبار فیروزجایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی سوره قمر

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 7-25

10.22054/ajsm.2019.19571.1267

عسگر بابازاده اقدم؛ حسین تکتبار فیروزجایی