گونه‌شناسی استشهادهای قرآنی خطبة فدکیّه

نصرت نیل ساز؛ زهره بابااحمدی میلانی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.7451

چکیده
  پیشینة استشهاد به آیات قرآن کریم سابقه‌ای دیرینه دارد و از همان آغاز نزول قرآن، خود پیامبر(ص)، حضرت فاطمه(س) و ائمّة اطهار(ع) در سخنان خود به آیات قرآن کریم اسشتهاد می‌کردند و در واقع، بعد از نزول قرآن کریم نیز شاعران و نویسندگان در آفرینش آثار ادبی خود، شیوه‌های بیانی قرآن را الگوی کار خود قرار دادند و از الفاظ و اندیشه‌های قرآنی ...  بیشتر