نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پیشینة استشهاد به آیات قرآن کریم سابقه‌ای دیرینه دارد و از همان آغاز نزول قرآن، خود پیامبر(ص)، حضرت فاطمه(س) و ائمّة اطهار(ع) در سخنان خود به آیات قرآن کریم اسشتهاد می‌کردند و در واقع، بعد از نزول قرآن کریم نیز شاعران و نویسندگان در آفرینش آثار ادبی خود، شیوه‌های بیانی قرآن را الگوی کار خود قرار دادند و از الفاظ و اندیشه‌های قرآنی در آثار خود بهره جستند. از آنجا که بعد از پیغمبر اکرم(ص)، دیگر ائمّة اطهار(ع) مفسّر و مبیّن قرآن کریم هستند و از شاخصه‌های کلام ایشان، استشهاد به آیات قرآن و به کار بردن تعبیرهای قرآنی است. لذا ضرورت پژوهش برای گونه‌شناسی اقتباس‌های ائمّه از اهمیّت بیشتری برخوردار است. در این میان، خطبة فدکیّه یکی از رساترین خطبه‌های حضرت فاطمه(س) در باب غصب «فدک» بوده که سرشار از آیات و اشارات  قرآنی است.آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد، پاسخ تفصیلی به این پرسش است که گونه‌های استشهاد و اقتباس‌های قرآنی حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیّه به چه صورت بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Typology of Quranic Citations of Fadakieh Sermon

نویسندگان [English]

  • Nosrat Nilsaz 1
  • Zohreh Babaahmadi Millani 2

1 Assistant Professor of Quranic and Hadith Sciences at Tarbiat ModaresUniversity, Tehran, Iran;

2 Ph.D. Student of Quranic and Hadith Sciences at University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Citing the Holy Quran has a long history. From the beginning of the revelation of Quran, the prophet (Pbuh), Hazrat Fatimah (SA) and also all Imams cited and referred to Quran in their speeches. Later, the poets and authors employed a Quranic rhetorical style and used Quranic thoughts and expressions in their works. Since after the prophet (Pbuh), the Holy Quran was interpreted and explicated by the Imams and Hazrat Zahra (SA) whose speeches are full of citing Quran and Quranic expressions. Therefore, it is necessary to study the typology of Hazrat Zahra (SA) and Imams' speeches concerning the Quranic citations. In this regard, Fadakieh Sermon which is one of the most eloquent hadiths of Hazrat Zahra (SA) and concerns the usurpation of Fadak is full of Quran verses and allusions. The present study aims to find out in detail the answer to the question: "what was the typology of Quranic citations of Hazrat Zahra (SA) in Fadakieh Sermon?"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran verses
  • Hazrat Zahra (SA)
  • Fadakieh Sermon
  • Implicit and Explicit Citation