نویسنده = آخوندی یزدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نقد پژوهش فاج درکتاب «هرمنوتیک قرآنی، طبرسی و مهارت تفسیر قرآن»

دوره 7، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 105-128

10.22054/ajsm.2017.7456

محمدعلی مهدوی راد؛ مهدی حبیب‌اللّهی؛ سعید آخوندی یزدی