نویسنده = پاکزاد، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. مهارت غلبه بر نَفْس امّاره در قرآن

دوره 4، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 119-148

10.22054/ajsm.2014.20

غلامرضا رئیسیان؛ عبدالعلی پاکزاد