آسیب‌ها و انحراف‌های تفسیر بصره در دو قرن نخست هجری

نوروز امینی؛ محبوبه رضانیا

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 105-132

https://doi.org/10.22054/ajsm.2020.28911.1393

چکیده
  نخستین مفسر قرآن، طبق صریح قرآن، پیامبر است. پس از پیامبر با حضور بزرگان صحابه، به عنوان نخستین مراجع تفسیری آن روزگار، در شهرهای بزرگ آن عصر، همچون مکه، مدینه، کوفه و بصره، جغرافیای تفسیر و مباحث آن توسعه یافت و عالمان رشدیافته در این مراکز، گام‌‌هایی استوار در توسعه تفسیر برداشتند. با این حال توسعه جغرافیای تفسیر همیشه به سود این ...  بیشتر