ارتباط معنایی تقوا و ریب در آیه 2 سوره بقره

بهزاد جلالوند؛ حسین علوی مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2021.63161.1745

چکیده
  فحص و تدقیق در مباحث زبان‌شناسی خصوصاً معنی‌شناسی، ابعاد گوناگون یک متن را گشوده و در معنایابی و مفهوم سازی ترکیبات قرآنی، نقش محوری و اساسی را ایفا می کند. در بیان مفسران، از آیات ابتدایی سوره بقره چنین فهمیده می شود که قرآن در هدایت و یا در لاریب بودن صاحب جایگاه والایی است، چنانکه این آیه در بین قاریان به وقف معانقه معروف است که ...  بیشتر