نقد و بررسی نظریه «تناسب معجزات با شرایط زمانه»

حسین ستار؛ زینب قصری

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 69-96

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.45576.1619

چکیده
  با توجه به اینکه معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین راه ثبات نبوت، معجزه است، بررسی و تحقیق پیرامون معجزات از مقوله‌های بسیار مهم است. اوصاف و مشخصات متعددی برای تشخیص معجزه از افعال مشابه بیان شده است ازجمله آنکه معجزه، کاری خارق عادت و مقرون به تحدی است که بشر عادی، از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است. در این راستا تفاوت معجزات پیامبران ...  بیشتر