منبع‌شناسی و اعتبارسنجی دعاهای طبی

اسماعیل اثباتی

دوره 11، شماره 39 ، تیر 1399، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.60791.1700

چکیده
  منابع روایی و دعایی شیعه انباشته از دعاهای پر مغزی است که از سوی معصومین (ع) صادر شده است. گونه خاصی از این دعاها -به منظور درخواست از خدا برای حل مشکلات و گرفتاری‌ها- به‌خصوص مداوای بیماری‌ها بیان شده است. اهمیت این دعاها بر کسی پوشیده نیست، اما برای انتساب هر مطلبی به معصومین (ع) باید دلیلی وجود داشته باشد. یکی از راه‌های بررسی اعتبار ...  بیشتر