نویسنده = روستایی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. آفرینش زبانی قرآن در واژه «التَّهلُکَة» و رابطه آن با معنای انفاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.48244.1568

زینب روستایی؛ زهرا محمدی زاده