مبانی، روش و گرایش تفسیر تسنیم

مریم ایمانی خوشخو؛ زینب تقدسی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8454

چکیده
  تفسیر گرانسنگ تسنیم، محصول درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم آیت‌الله جوادی آملی در حوزة علمیه قم است که یکی از مهم‌ترین تفاسیر عصر حاضر به شمار می‌آید. از آنجا که شناخت بهتر تفسیر تسنیم، زمینة بهره‌گیری بهتر و تخصصی‌تر از آن را فراهم می‌کند و نیز دستیابی به چگونگی روش فهم قرآن در این تفسیر می‌تواند الگویی برای کارهای تفسیری آینده باشد، ...  بیشتر