نویسنده = تقدسی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. مبانی، روش و گرایش تفسیر تسنیم

دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 27-52

10.22054/ajsm.2017.8454

مریم ایمانی خوشخو؛ زینب تقدسی