نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تفسیر گرانسنگ تسنیم، محصول درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم آیت‌الله جوادی آملی در حوزة علمیه قم است که یکی از مهم‌ترین تفاسیر عصر حاضر به شمار می‌آید. از آنجا که شناخت بهتر تفسیر تسنیم، زمینة بهره‌گیری بهتر و تخصصی‌تر از آن را فراهم می‌کند و نیز دستیابی به چگونگی روش فهم قرآن در این تفسیر می‌تواند الگویی برای کارهای تفسیری آینده باشد، سؤال این است که تفسیر تسنیم چه مبانی، روش و گرایشی دارد. در این نوشتار، با مراجعه به تفسیر تسنیم و دیگر آثار آیت‌الله جوادی آملی به این موارد پرداخته می‌شود و چنین نتیجه‌گیری می‌شود که مفسر تسنیم از سه روش تفسیر قرآن به قرآن، قرآن به سنت و قرآن به عقل استفاده کرده‌است و لذا روش تفسیری آن، جامع می‌باشد. تفسیر قرآن به عقل در تفسیر تسنیم با گرایش‌های متفاوتی، اعم از ادبی، کلامی، فقهی، فلسفی، عرفانی و اجتماعی سامان می‌یابد و گرایش غالب آن، گرایش اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Principles, Method, and Disposition of Tasnim

نویسندگان [English]

  • Maryam Imani Khoshkho 1
  • Zeinab Taghadosi 2

1 Assistant Professor of the Quran and Hadith at Kharazmi University, Tehran, Iran;

2 M.A of the Quran and Hadith at Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Tasnim [in the interpretation of the Quran] written by Ayatollah Javadi Amoli is considered as one of the most important contemporary exegeses. A better understanding of Tasnim provides a better and more specialized utilization of it, and understanding the Quran in this way can be interpreted as an interpretive model for the future works.  Now the question is:  what are the principles, method, and disposition of Tasnim? In this paper, the exegesis’s principles, method, and disposition are dealt with through referring to the exegesis of Tasnim and other works of him. In the end, it is concluded that the exegete of Tasnim has employed three methods throughout his exegesis: the Quran with Quran, the Quean with tradition, and the Quran with the rationale, and his method of the exegesis of Tasnim has been found to be comprehensive. The exegesis, written by the Quran to rationale method in Tasnim, has been organized through different dispositions including literary, Kalām, jurisprudential, philosophical, mystical, and social. Furthermore, social tendency is the dominant inclination in Tasnim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tasnim
  • Javadi Amoli
  • the Principles of Interpretation
  • the Method of Interpretation