نویسنده = اسماعیلی، داود
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی روایات اسباب نزول آیات نخست سوره حجرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.22054/ajsm.2021.51277.1598

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی