مطالعۀ محورهای سورۀ شوری با رویکرد سوره‌شناسی

مائده جعفری؛ سیدمجید نبوی

دوره 11، شماره 38 ، فروردین 1399، ، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.53503.1617

چکیده
  سورۀ شوری، چهل و دومین سوره و یکی از هفت سورۀ «حوامیم» در قرآن است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این سوره دارای چه محورهای موضوعی است؟ و درباره چه مسائلی بحث می­کند؟ در این نوع پژوهش‌ها، هر سوره به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می­گیرد و در موارد ارتباط یک سوره با دیگر سوره­ها تبیین می­شود و در نهایت جایگاه ...  بیشتر