بررسی محورهای سوره شوری با رویکرد سوره شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد/واحدکرج

2 استاد دانشگاه

10.22054/ajsm.2021.53503.1617

چکیده

سوره‌ی شوری، چهل و دومین سوره و یکی از هفت سوره‌ی«حوامیم» در قرآن است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که این سوره دارای چه محورهای موضوعی است؟ و درباره چه مسائلی بحث می کند؟
در این نوع پژوهش‌ها، هر سوره به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و در موارد ارتباط یک سوره با دیگر سوره ها تبیین می شود و در نهایت جایگاه و اهداف و مقاصد هر یک از سوره‌های قرآن‌کریم بازشناخته می‌شود.لازم به ذکر است که تحقیقات سوره شناختی بسیار کم است و ضرورت دارد که این نوع تحقیقات در تمامی سوره قرآن انجام گیرد.
روش جمع آوری مطالب در این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می‌باشد.
در این پژوهش پس از بررسی جایگاه و ویژگی‌ها و فضائل وخواص و اسباب نزول سوره شوری مشخص شد که این سوره دارای محورهایی چون: استمرار وحی،آمرزش خواهی فرشتگان، فلسفه گوناگونی امت‌ها، دوست داشتن اهل بیت(ع)منشا معصیت ها و برتری دنیا بر آخرت و غیره می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Sura Shuri's Topics with of Sura Shuri with The Sura Cognitive Approach

نویسندگان [English]

  • Maedeh Jafari 1
  • seyedmajid nabavi 2
1 d/k
2 modares
چکیده [English]

Sura al-Shuri is the 42nd sura and one of the seven suras in the Qur'an. This research seeks to answer the question of what thematic themes this sura has? And what issues does he discuss? In this type of research, each sura is studied separately and in cases of relationship between one sura and other suras is explained and finally the position and purposes of each sura of the Holy Qur'an are recognized. The method of collecting materials in this study is library and the research method is descriptive-analytical. In this study, after examining the position, characteristics, virtues, characteristics and means of revelation of Sura al-Shuri, it was found that this sura has some axes such as the continuation of revelation, the forgiveness of angels, the philosophy of the diversity of nations, the love of the Ahl al-Bayt (a), the origin of sins and the superiority of the world over the hereafter, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shora
  • Hawamim
  • knowing Surah