اصول و روش‌های تربیت اسلامی با تأکید بر سورة کهف

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ آریان نادر بیگدلیلو

دوره 4، شماره 11 ، تیر 1392، ، صفحه 111-144

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5526

چکیده
  انسان به منظور رسیدن به سعادت حقیقی و جاودانه، نیازمند راهبر و هدایت‌کننده است. در این راستا، قرآن به عنوان کتاب هدایت، هدف از نزول خود را رساندن انسان به سرمنزل حقیقی معرّفی نموده که همان تقرّب به خداوند است. از این روی، ضروری می‌نماید اصول و روش‌هایی که برآمده از قرآن و متناسب با نیاز و شرایط وجودی انسان می‌باشند، تبیین نموده، ...  بیشتر