نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

انسان به منظور رسیدن به سعادت حقیقی و جاودانه، نیازمند راهبر و هدایت‌کننده است. در این راستا، قرآن به عنوان کتاب هدایت، هدف از نزول خود را رساندن انسان به سرمنزل حقیقی معرّفی نموده که همان تقرّب به خداوند است. از این روی، ضروری می‌نماید اصول و روش‌هایی که برآمده از قرآن و متناسب با نیاز و شرایط وجودی انسان می‌باشند، تبیین نموده، به منظور سعادت او به کار بندیم. مقالة حاضر به دنبال آن است که با محور قرار دادن قرآن به عنوان یک منبع تربیتی و انتخاب سورة کهف و استخراج مبانی، اصول و روش‌های تربیتی از آن به عنوان جزئی از این مجموعة تربیتی در این مسیر گام بردارد. بدین گونه که این مقاله را با توجّه به تعریف تربیت، سنّ شروع تربیت، عبودیّت به عنوان هدف غایی و استخراج چندین مبنا و اصل تربیتی تدوین نموده‌ایم. مبانی شامل مبنای شناخت، انتخاب، عمل و معلّم‌پروری می‌باشند. اصول نیز شامل اصل شناخت خداوند، خود و دنیا، اصل انتخاب و التزام مبتنی بر عشق، اصل تقوا و اصل معلّم‌پروری می‌باشند و روش‌هایی را که به منظور تحقّق هر کدام از این اصول و قابلیّت‌ها لازم است نیز از این سوره استخراج نموده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles and Methods of Islamic Education with an Emphasis on Surah Al-Kahf

نویسندگان [English]

  • mojtaba pour karimi havashki 1
  • arman nader bigdeli lu 2

چکیده [English]

Mankind, in order to reach true and eternal happiness and prosperity is in need of a guide. In line with this notion, Quran, as the book of guidance, introduces as the purpose of its descent the delivery of mankind to the true final destination, which is [the concept of] nearness to God. Therefore, it seems imperative to identify and explain the principles and methods which are derived from the Quran and are suitable to mankind’s needs and existence, and to use these principles and methods for his prosperity. Through determining Quran as the pivotal point as an educational source, and choosing Surah Al-Kahf and extracting educational basics, principles and methods from it, this article aims to take a step forward as a part of this educational collection. [We aim to do this] through preparing this article with attention to the definition of education, the starting age of education, servitude [of God] as the final goal, and the extraction of various educational basics and principles. Moreover, principles include the principle of knowing [and understanding] God, self and the world, the principle of selection and commitment based on love, the principle of virtue [(taqvā)], and the principle of teacher training [and development]. We have also extracted the methods required to realize each of these principles and capabilities from this surah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Surah Al-Kahf
  • basis
  • education principles and methods