اسم اعظم الهی و چگونگی کارکردهای آن در قرآن

عبدالرضا مظاهری

دوره 2، شماره 4 ، مهر 1390، ، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22054/ajsm.2011.5471

چکیده
  هر اسمی از اسماء الهی از نظر مصداق عین ذات و سایر اسما است، ولی از نظر مفهوم مغایر با ذات و سایر اسماست، پس هر اسم دارای دو دلالت است؛ یکی دلالت بر ذات و دیگر دلالت بر صفتی خاص که موجب تمییز آن اسم از اسماء دیگر می‌شود و خداوند که حقیقت واحد است، کثرت اسماء او بر اثر اعتبارات گوناگون بوجود می‌آید؛ مثلاً از این جهت که موجودات را آفریده، ...  بیشتر