نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز

چکیده

هر اسمی از اسماء الهی از نظر مصداق عین ذات و سایر اسما است، ولی از نظر مفهوم مغایر با ذات و سایر اسماست، پس هر اسم دارای دو دلالت است؛ یکی دلالت بر ذات و دیگر دلالت بر صفتی خاص که موجب تمییز آن اسم از اسماء دیگر می‌شود و خداوند که حقیقت واحد است، کثرت اسماء او بر اثر اعتبارات گوناگون بوجود می‌آید؛ مثلاً از این جهت که موجودات را آفریده، «خالق» و از آن جهت که به همه چیز آگاه می‌باشد، «عالِم» است و از جهت تدبیر عالَم، «مدِّبر» و از جهت محبّت و رحمت، «رحمن و رحیم» است، امّا از میان این نود و نُه یا هزار و یک اسمی که به او نسبت داده‌اند، کدامیک «اسم اعظم» است و معیار اعظم بودن چیست؟! برخی اسم «الله» را اسم اعظم دانسته‌اند و دلایلی برای آن ارائه نموده‌اند و خواصّ و کارکردهایی نیز به آن نسبت داده‌اند و برخی نیز «بسم الله الرّحمن الرّحیم» را اسم اعظم دانسته‌اند و بعضی «یا حیّ یا قیّوم» و بعضی «ذوالجلال و الإکرام» را اعظم آورده‌اند و در قرآن کریم نشانه‌هایی برای آیاتی که دارای اسم اعظم می‌باشند، آورده‌اند و تعدادی از اسماء را ذکر کرده‌اند و در دعاها نیز کارکردهایی به اسم اعظم الهی نسبت داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Supreme Name of God and its Functions in the Holy Qur’an

نویسنده [English]

  • abdolreza mazaheri

چکیده [English]

All Divine Attributes, regarding their referent, are the very essence of God and the same as other names, but concerning their meanings, they are different from the essence of God and His other names. Thus, each name has two significations: one signifies the essence; the other signifies a specific attribute which differentiates it from other names. Thus, God, the Unified Truth, has multiple attributes due to His manifold qualities. For instance, because He has created the creatures, He is the “Creator” and for His all-embracing knowledge, He is the “Knowing”; since He manages the universe, He is the “Director” and for His affection and mercy, He is “the Compassionate, the Merciful”. Then, from among the ninety-nine or according to another estimate, a thousand and one attributes ascribed to Him, we want to know which one is the Supreme Name of God and based on what criterion it is considered supreme. Some have deemed “Allah” the Supreme Name, have set out reasons for their choice and have attributed certain functions and characteristics to it. Some others believe that “in the Name of God, the Compassionate, the Merciful” is the Supreme Name and still another group vote for yā hayyu yā qayoum (“the Eternal Live”) and dhul-Jalāl wal ikrām (“the Lord of Majesty and Generosity”). Some refer us to the Holy Qur’an for the indicators of the Supreme Name and mention a few names; prayers of invocation have also been mentioned to contain a number of functions for the Supreme Name.

کلیدواژه‌ها [English]

  • name
  • the named
  • Essence
  • otherness
  • supreme
  • Allah
  • multiplicity of names