سیر استکمالی انسان در تفسیر عرفانی امام خمینی(ره) و علامه جوادی آملی

الهه هادیان رسنانی

دوره 8، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8822

چکیده
  این پژوهش از نوع کاربردی است که با هدف بررسی سیر استکمالی انسان در قرآن و عرفان انجام شده‌است. در این تحقیق، به روش مطالعة توصیفی‌ـ تحلیلی بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که چه مؤلفه‌هایی از دیدگاه امام خمینی(ره) و علامه جوادی آملی بر کمال انسان تأثیر می‌گذارد و موجب می‌شود تا از فرصت زندگی در این دنیا که بهترین، بلکه تنها زمان برای رشد ...  بیشتر

مبانی، روش و گرایش تفسیر تسنیم

مریم ایمانی خوشخو؛ زینب تقدسی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8454

چکیده
  تفسیر گرانسنگ تسنیم، محصول درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم آیت‌الله جوادی آملی در حوزة علمیه قم است که یکی از مهم‌ترین تفاسیر عصر حاضر به شمار می‌آید. از آنجا که شناخت بهتر تفسیر تسنیم، زمینة بهره‌گیری بهتر و تخصصی‌تر از آن را فراهم می‌کند و نیز دستیابی به چگونگی روش فهم قرآن در این تفسیر می‌تواند الگویی برای کارهای تفسیری آینده باشد، ...  بیشتر