کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی ترجمه‎های فارسی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی استفاده از صنعت تضمین در ترجمه‌های فارسی قرآن

دوره 9، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 49-78

10.22054/ajsm.2019.12206.1140

صدیقه موسوی کیانی؛ سید محمود طیب حسینی