انواع روایات تأویلی سوره یونس درباره امام‌علی(ع)

محمدهادی قهاری کرمانی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1399، ، صفحه 133-165

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.58805.1680

چکیده
  یکی از آموزه‌های اهل‌بیت(ع) در بیان معارف قرآن کریم، گشودن دریچه‌ای نو و هماهنگ با زمان به نام تأویل است. آیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آن‌ها استفاده می‌شود، دارای تأویل‌اند و بهترین راه دست‌یافتن به تأویل قرآن از طریق اهل‌بیت(ع) می‌باشد؛ زیرا طبق حدیث ثقلین، اهل‌بیت(ع) به‌عنوان عِدل قرآن به‌شمار می‌روند. در بسیاری از روایات ...  بیشتر