جایگاه احادیث معصومان(ع) در تفسیر نمونه؛ (مطالعه موردی سوره آل‌عمران)

محمد شریفی؛ حجت علی نژاد

دوره 11، شماره 41 ، دی 1399، ، صفحه 99-126

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.58312.1673

چکیده
  بی‌شک یکی از مهم‌ترین منابع تفسیری بعد از قرآن کریم، بهره‌گیری از احادیث معصومان(ع) می‌باشد. در هر دوره‌ای میزان بهره‌گیری مفسرین از این احادیث دارای فرازوفرودهایی بوده است. در دوران معاصر بهره‌گیری از احادیث در تفسیر با توجه به پرسش‌های جدید، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. ازجمله تفاسیری که با این رویکرد به تفسیر قرآن کریم ...  بیشتر