تحلیل تفاوت‌های جنسیتی موجود درآیات‌الاحکام از منظر ویژگی «دیگرخواهی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی؛ دانشکده الهیات و ادیان؛ گروه ادیان و عرفان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده الهیات و ادیان. گروه حکمت و کلام (ایران. تهران)

10.22054/ajsm.2021.23377.1329

چکیده

تدبر در شاخص‌های جنسیتی برگرفته از آیات الاحکام، گویای تشریع حکیمانه‌ی احکام بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و فیزیولوژیکی زن و مرد است به گونه‌ای که این ساختار متفاوت در حقوق ایشان انعکاس ‌می‌یابد و پیوند نزدیکی بین احکام تشریعی و ساختار روانشناختی دو جنس برقرار می‌کند. تفاوت جنسیتی موجود در برخی از احکام سبب شده تا تعدادی از مفسران با نگاه مردسالارانه که از اهداف تربیتی قرآن به دور است به تفسیر آیات بپردازند. پژوهش حاضر سعی دارد با تلفیق مباحث تفسیری و دستاوردهای روانشناختی و با تکیه بر خصیصه‌ی «دیگرخواهی» که منشأ اصلی ویژگی-های شخصیتی زن است، به تحلیل تفاوت‌های جنسیتی آیات الاحکام در آیات مربوط به عده، درجه و قوامیت‌ بپردازد. در این بررسی در می‌یابیم تعبدی بودن حکم عده با ساختار لطیف زنان در ارتباط است و تعبیر «درجه» در لسان قرآن حاکی از قوت نسبی جنبه‌ی عاطفی زن نسبت به مرد است. قوامیت و حمایت مرد نیز به ثبات عاطفی زن کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychological Analysis of Gender Differences in Verses of Religious Laws with a focus on "Altruism"

نویسندگان [English]

  • Shahla Rahmani 1
  • Mitra (Zahra) Poursina 2
1 Shahid Beheshti University; Faculty of Theology and Religious Studies; Department of Religion and Mysticism
2 Iran; Tehran; University of Shahid Beheshti; Faculty of Theology and Religous Studies
چکیده [English]

Reflection on gender indices derived from Verses of religious laws, represents that religious laws have been wisely legislated based on personal and physiological traits of men and women; such as their different structure reflects in their rights and establishes a close link between the legislative laws and the psychological structure of two sexes. The paper, with integrating issues of interpretation and psychological achievements and relying on the character of "altruism", which is the main source of the woman's personal traits in psychological investigations, analyzes gender differences in the verses of religious laws; the verses which related to "Idda" (three or four monthly periods), "Daraja" (grade) and "Ghavvamiyya" (protection). In this study, we conclude that the law of Idda, having the essence of obedience, have been associated to the gentle nature of women, and the phrase of "daraja" in the language of the Quran is indicative of the relative strength of the emotional aspect of women regarding men. Protecting and supporting of men also helps emotionally stable of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verses of religious laws
  • Gender Differences
  • Altruism
  • psychology