بررسی و نقد شیوه تدبر سوره محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه حکیم سبزواری

10.22054/ajsm.2021.57375.1658

چکیده

کلیدهای فهم قرآن کریم، بسیار هستند و هر شخص با توجه به درک خود و سطح دانشی که دارد، به نحوی می‌تواند از این دریای بیکران استفاده کند. این کتاب الهی از عموم مردم خواسته به هر شکلی که می‌توانند، قرآن را فهمیده و در زندگی خود پیاده کنند. تفکر، تعقل، تفقه و... . یکی از راه‌های فهم قرآن کریم، تدبر در آن است که در عصر حاضر با استقبال چشمگیر اندیشمندان قرآنی همراه بوده و همواره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تدبر در قرآن با روش‌های مختلفی آموزش داده می‌شود که در این پژوهش یکی از آن‌ها مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر سعی کرده است تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و نقد شیوة «تدبر سوره‎محور در قرآن» در ایران بپردازد و کارکردهای آن را در ایران و دیگر جوامع اسلامی بررسی نماید. نتایج حاصل در خلال این پژوهش این بود، پیروان این شیوه برآنند تا با آموزش ساده و سلیس تدبر، شیوه‏ای نو ابداع کنند، ولی به نظر می‏رسد روش تدبری ایشان بسیار نزدیک به روش‌های تفسیری است و شاید بتوان گفت تدبری که در این شیوه آموزش داده میشود، همان تفسیر است. تنها تفاوتی که با تفسیر مشاهده میشود، قرائت کامل سوره پس از گذشت هر یک از مراحل تدبر در طول سور، رسم نمودارها و دعا است که پایان سوره انجام میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and critique of the method of contemplation of Surah-centered

نویسندگان [English]

  • roohallah mohammad ali nejad omran 1
  • hamid nosrati 2
  • farzad Dehghani 3
2 Allameh Tabatabaei University
3 Assistant Professor of Quran and Hadith, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Translation types
Text translation
Source text
1091 / 5000
Translation results
The keys to understanding the Holy Quran are many, and each person, according to his understanding and level of knowledge, can somehow use this boundless sea. This divine book calls on the general public to understand the Qur'an and implement it in their lives in any way they can. Thinking, reasoning, jurisprudence and .... One of the ways to understand the Holy Quran is to ponder that in the present era it is associated with a great welcome of Quranic thinkers and is always discussed. Contemplation in the Qur'an is taught in different ways, one of which is studied, analyzed and criticized in this research. The present study has tried to study and critique the method of "surah-based contemplation in the Qur'an" in Iran with a descriptive-analytical method and examine its functions in Iran and other Islamic societies. The results of this study were that the followers of this method intend to invent a new method with simple training and smooth contemplation, but it seems that their contemplation method is very close to interpretive methods and it can be said that the contemplation in This is the way it is taught, it is the interpretation. The only difference observed with the interpretation is the complete recitation of the surah after passing each of the stages of contemplation along the surah, drawing diagrams and praying at the end of the surah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemplation
  • methods of contemplation
  • chapter-based
  • understanding
  • Quran