بررسی و نقد دیدگاه ابوالکلام آزاد در معرفی کورش به عنوان ذوالقرنین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی - دانشکده علوم انسانی- دانشگاه دامغان.

10.22054/ajsm.2021.57374.1657

چکیده

قرآن کریم در آیات 83 تا 98 سوره کهف به شخصیت ذوالقرنین اشاره کرده است. یافتن مصداق واقعی ذوالقرنین همواره دغدغه مفسرین و قرآن پژوهان بوده است. ابو الکلام آزاد با تتبع در تورات و بررسی تاریخ ایران باستان به این نتیجه رسیده که کورش کبیر پادشاه ایران همان ذوالقرنین قرآن است. فراز هایی از کتاب مقدس، دیهیم شاخ گونه تندیس دشت مرغاب، جنگ های کورش کبیر درناحیه شمال، جنوب و شرق ایران به همراه رفتارهای بعضا ملایمت آمیز او با دشمنان مغلوب به ویژه خدماتش به یهودیان بابل را از جمله شواهد همسان انگاری کورش با ذوالقرنین می‌داند. وی با اشاره به عبارت هایی از تورات و زرتشتی بودن هخامنشیان برموحد بودن کورش صحه می گزارد. هرچند برخی شواهد ارائه گردیده علی الظاهر بر ویژگی های ذوالقرنین در قرآن قابل تطبیق است ولی مواردی همچون مسئله موحد بودن کورش به خدای یکتا و ایمان وی به معاد، عدم رفتار عدالت آمیز با مجرمان و ثبت نشدن بنای سد آهنی به نام کورش در منابع تاریخی از مهم ترین مسائلی است که آشکارا بر نظریه همسان انگاری کورش کبیر با ذوالقرنین قرآن" خدشه وارد می کند.این مقاله ضمن بررسی دیدگاه ابوالکلام و نقد آن بر نارسایی شواهد ارائه شده و وجود تفاوت آشکار بین ذوالقرنین و کورش تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation and criticism on Abolkalam's view in presenting sameness between Cyrus and Dhul Qarneyn

نویسنده [English]

  • seyyedmohammadreza mirseyyed
damghan univercity
چکیده [English]

Abstract:

In holy Quran, in Kahf Surah, there has been a reference to Dhul Qarneyn. Quranic scholars and commentators have been concerned with finding the true meaning of Dhul Qarneyn. Abolkalam Azad, tracking Torah and investigating the history of ancient Iran, concluded that great Cyrus is Dhul Qarneyn. Cyrus's great wars in the north, south and west of Iran, the hornlike crown of Morghan plain along with his occasionally mild behavior with his defeated enemies and especially his services to the Jews of Babylon truly match Cyrus with Dhul Qarneyn. Referring to the words of the Torah and Achaemenids being Zoroastrian, he confirms the monolithic religion of Dhul Qarneyn. Although some evidences presented here is compatible with his characteristics in Holy Qoran, his faith in God and the Resurrection, lack of fair treatment of offenders, not registering the Iron Dam foundation in his name in historical resources are issues that clearly doubt his sameness with Cyrus. The present paper highlights the clear difference between Cyrus and Dhul Qarneyn through investigating Abolkalam's views and its criticism on the insufficiency of the presented evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Dhul Qarneyn
  • great Cyrus
  • Abolkalam Azad
  • the hornlike crown of Morghan plain