نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 مربی جامعه المصطفی العالمیه واحد تبریز

10.22054/ajsm.2021.45706.1558

چکیده

اهتمام به عبرت دهی، پرهیز از کلی گویی و ذکر مصادیق عینی برای تبیین حقائق الهی، از شیوه‌های رایج قرآن کریم است. قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت و رهانیدن بشر از انحطاط اخلاقی، تربیت دینی را عامل رهایی بشر از تاریکی‌های جهل، معرفی می‌کند و نه تنها سرگذشت پیشینیان بلکه هر آنچه پیرامون انسان قرار دارد را مایه عبرت معرفی می‌کند تا صاحبان بصیرت، از این طریق سعادت ابدی را از شقاوت ابدی، تمییز داده و راه حق و اولیاء الله را انتخاب کنند. نوشتار پیش رو پژوهشی است که کارآمدی عبرت دهی و نقش اساسی آن را در رسیدن به تربیت اسلامی، اثبات کرده و این شیوه را از مرتبه نظری خارج دانسته و به عنوان راهکار عملیاتی معرفی می‌کند. در این مقاله، آسیب‌های معرفی نمادهای منفی جهت عبرت و راهکارهای قرآن برای برون رفت از این آسیب‌ها، مورد پژوهش قرار گرفته، سپس شیوه عبرت دهی قرآن کریم، تبیین می‌گردد تا همواری این شیوه در نیل به تربیت اثر گذار، مورد کنکاش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Explanation on the Methods and Effectiveness of Giving Moral Lessons in Line with Religious Training from the Viewpoint of the Quran and Hadiths

نویسندگان [English]

  • karim alimohammadi 1
  • abdolmajid alimohammdi 2

1 Assistant Professor Shahid Madani University of Azerbaijan

2 PhD Student,Assistant Professor at Al-Mustafa International University of Tabriz

چکیده [English]

The intention to give moral lessons and to avoid outlining, and mentioning actual instances instead, in order to explain the divine realities are among the current methods of the Quran. The Holy Quran, as the book of guidance for man and for delivering him from the moral decadence, introduces religious training, in line with religious insight, as the factor for delivering man from the darkness of ignorance. The Quran introduces not only the accounts of the former generations, but also all that happens around man as means of taking moral lessons since the world is the manifestation of the magnificence of Allah. It serves to make those who own the inner sight distinguish between the eternal bliss and the everlasting woe and choose the path of truth and that of the devoted friends of Allah. The present article is a research which asserts the usefulness of giving moral lessons and its basic role in gaining religious insight and regarding it out the realm of theoretical level and introducing it as a practical method for the religious missionaries. The research, then, explains the Quran's method of giving moral lessons in order to assert the practicability of the method in attaining an effective propagation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • training giving
  • moral lessons