نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار معارف قرآن و حدیث، دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

مسأله اولین سوره نازله توسط قرآن پژوهان مورد تحقیق قرار گرفته است و نهایتاً با عنایت به ادلّه و قرائن مربوطه، یکی از سوره‌های مدثر، علق، حمد به عنوان نخستین سوره نازله برگزیده شده است. قائلان به تقدم نزولی سوره حمد به شواهد و ادله متعددی تمسک کرده‌اند؛ مانند برپایی نماز توسط پیامبر(ص) و یاران وی و حدیث "لا صَلاةَ الّا بِفاتِحَةِ الکِتابِ" . هدف از این پژوهش، تبیین رابطه تشریع نماز و حدیث " لا صَلاةَ الّا بِفاتِحَةِ الکِتابِ" با نخستین آیات و سُوَر نازله، در راستای اعتبار بخشی به ظنّ حاصل از تاریخگذاری نخستین آیات یا سُوَر نازله است. با بررسی رابطه این دو دلیل به روش توصیفی- تحلیلی در تعیین اولین سوره نازله و تأمّل در توجیه‌های ذکر شده ی مقابل آن دو، دانسته می‌شود که نیازی نیست نخستین بودن نزول سوره حمد را بر اساس آن دو دلیل اثبات کرد. با التفات به روش رایج در جمع بین روایات دال بر نخستین آیات و سُوَر نازله می‌توان گفت که پنج آیه ابتدایی سوره علق در ابتدای بعثت و سپس آیاتی از اول سوره مدّثر نازل شده است. سوره حمد اولین سوره نازله کامل محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between the legislation of prayer and the hadith "La salata ila bifatiha e al-kitab" in the knowledge of the first Surah Nazalah.

نویسندگان [English]

  • Kamran Oveisi 1
  • saeed farhang 2

1 Assistant Professor of Qur’anic and Hadith Studies, University of Islamic Education, Qom, Iran

2 MA. student of Quran and Hadith Studies, University of Islamic Education, Qom, Iran

چکیده [English]

The issue of the first Surah of Nazlah has been researched by Quran scholars and finally, according to the relevant evidences, one of the Surahs of Mudassar, Alaq, Hamad has been chosen as the first Surah of Nazlah. Those who say the descending priority of Surah Hamad have insisted on numerous evidences; Such as the establishment of prayer by the Prophet (pbuh) and his companions and the hadith "La salata ila bifatiha e al-kitab". The purpose of this research is to explain the relationship between the legalization of prayer and the hadith "la salata illa bifatiha e al-kitab" with the first verses and surahs of the revelation, in order to give credibility to The suspicion is the result of the dating of the first verses or Surahs of the Nazlah. By examining the relationship between these two reasons in a descriptive-analytical way in determining the first Surah of the Nazlah and reflecting on the justifications mentioned against them, it is known that there is no need for the revelation to be the first. He proved Surah Al-Hamd based on those two reasons. Referring to the common method in the collection of narrations indicating the first verses and Surah Nazla, it can be said that the first five verses of Surah Al-Alak were revealed at the beginning of Baath and then verses from the first of Surah Mudassar. Surah Hamad is considered to be the first fully revealed Surah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis
  • legalization of prayer
  • hadith "la salata illa bifatiha e al-kitab"
  • two surahs revealed
  • Surah Hamad