نوع مقاله : علمی- تخصصی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله نخست سخنان قرآن مجید با برخی از احادیث معتبر درباره‌ی معرّفی قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) نقل شده است. در این بخش با استناد به آیات و احادیث، عصمت قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) از هر نوع خطا به اثبات رسیده است. سپس همه‌ی شبهه‌های شبهه‌سازان در هشت عنوان کلّی نقل و بررسی شده و سرانجام به یک‌یک آنها در حدِّ یک مقاله به‌گونه‌ای مستدل پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation and Critique of the Views of those Raising Doubt about the Truthfulness of the Holy Qur’an

نویسنده [English]

  • mohamad hoseyn bayat

چکیده [English]

This paper presents Quranic verses along with some valid traditions which introduce the Qur’an and the holy Prophet (PBUH). Then, relying on Quranic verses and traditions, the impeccability of the Qur’an and the Prophet (PBUH) from sin and error are substantiated. In the next section all raised doubts are analyzed under eight general headings and each doubt is responded to in brief and reasonably

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Qur’an
  • tradition
  • Revelation
  • the Prophet
  • Doubt
  • Mysticism
  • Philosophy