نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در قرآن کریم برای روز رستاخیز نام‌های زیادی به‌کار رفته که مشهورترین آنها «قیامت» است. گاه در منابع لغت همه‌ی این نام‌ها به روز قیامت معنا شده است و مترادف‌بودن آنها را القا می‌کند. گاه نیز با توجّه به ارتکازات ذهنی، معنای دقیق این نام‌ها از سوی مخاطبان دریافت نمی‌شود. در مقاله‌ی حاضر با تکیه به فرهنگ و لغت عربی و سیاق آیات شریفه و بررسی موضوعی واژه‌ها، علاوه بر «یوم القیامه» به معناشناسی دوازده نام دیگر پرداخته شده است. حاصل این بررسی آن است که هریک از این نام‌ها به‌گونه‌ی شگفت‌انگیزی اشاره به یکی از اوصاف قیامت دارد و به‌کارگیری هر نام در واقع با غرض انذاردادن، بازدارندگی مخاطبان از شرک، کفر، گناه، اثبات و ایجاد یقین در کسانی که نسبت به وقوع روز رستاخیز و بازپسین تردید داشته و دارند، بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Names of “Resurrection” in the Holy Qur’an and the Secret behind such Naming

نویسنده [English]

  • syed mahmud tabib hoseyni

چکیده [English]

In the Holy Qur’an differing names are used to refer to the resurrection with “Resurrection” being the most frequently used one. In dictionaries all these names are usually defined to mean resurrection and this implies their being synonymous. Moreover, sometimes due to people's deeply-seated mental beliefs, the exact meanings of these names are not well understood. The present paper, relying on Arabic language and culture and the style of Quranic verses as well as the subject analysis of these words, enumerates twelve other names for this day and analyzes them content-wise. The researcher found out that each of these names amazingly refers to one of the characteristics of resurrection and each has been used for a particular purpose including warning, preventing the readers from polytheism, disbelief and sin as well as creation of certainty in people who raise doubts about whether resurrection takes place or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Qur’an
  • Resurrection
  • names of resurrection
  • Semantics
  • non-synonymy of Quranic words