نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه قم

چکیده

در این مقاله کوشش شده تا در دو بخش، خداشناسی برهانی و شهودی به‌عنوان دو شیوه‌ی شناخت خدای یگانه مورد تعمق و تأمل قرار گیرد. در قرآن کریم و به تبعیت از آن در نهج‌البلاغه به‌طور خاص به تبیین این دو راه خداشناسی پرداخته شده است، چراکه راه اوّل (خداشناسی برهانی) توجّه در عالم خلق با ابزار عقل و تفکّر است که بر معرفت حق تعالی استوار شده و از مخلوق بر وجود خالق استدلال می‌کند و راه دوم (خداشناسی شهودی) به‌عنوان بصیرت باطنی و شهود قلبی، مطمئن‌ترین، متقن‌ترین و درعین‌حال، دشوارترین شیوه‌ی خداشناسی است که انسان‌های مخلَص با عنایت و هدایت ویژه‌ی خداوندی در دل خود از آن بهره‌مند می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Demonstrable and Intuitive Ways of Knowing God Based on the Holy Qur’an and Nahj al-Balāghah

نویسنده [English]

  • amn alah tayeran

چکیده [English]

The present study is an attempt to reflect and expound on demonstrable and intuitive ways of knowing Allah. The Transcendent God in His holy Qur’an and Imam Ali (PBUH) in Nahj al-Balāghah have addressed these two ways of knowing God in especial ways. The first way (demonstrable theology) is reflecting upon the world of creation by means of wisdom and thought which are based upon knowledge of the Transcendent God and through the creatures finds a way to substantiate the Creator; the second way (apocalyptic theology) which relies on internal and divine vision, is the safest, firmest and at the same time the most difficult way of knowing God; the purified men, with the special attention and guidance of the Almighty, benefit from this method spiritually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : the Qur’an
  • Nahj al-Balāghah
  • proof
  • extrovertive
  • introvertive
  • Vision
  • internal vision
  • divine vision