نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله پرسش اصلی این است که روش صحیح تفسییر قرآن کریم از دیدگاه علامه طباطبایی چیست؟ و پاسخ اصلی این است که روش صحیح تفسیر قرآن از دیدگاه ایشان، روشی است که متضمّن «خلوص» باشد و هرچه خلوص تفسیر بیشتر باشد، آن‌روش صحیح‌تر و مستحکم‌تر است. ذیل این پرسش و پاسخ و بعد از مستندسازی و توضیح پاسخ، پرسش‌های ذیل مطرح و پاسخ داده می‌شود. الف) خلوص به چه معناست؟ خلوص بدین‌معناست که در تفسیر آیات فقط بر آیات دیگر و بر گفتار پیامبر (ص) و ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) تکیه شود. ب) آیا شیوه‌ی فوق بعد از پیامبر (ص) به‌گونه‌ی کامل مورد استفاده قرار گرفته است؟ پاسخ علامه به این پرسش منفی است. ج) چه عواملی موجب انحراف تفسیر قرآن از شیوه‌ی صحیح گردیده است؟ که پاسخ این سؤال در متن مقاله آمده است. د) چاره‌ی کار از دیدگاه علامه چیست؟ که پاسخ به اینگونه سؤالات در متن مقاله آمده است. ه) درباره‌ی اصلی که علامه طباطبایی در مورد تفسیر صحیح قرآن نهاده‌اند چه می‌توان گفت؟ حداقل این است که در این‌مورد جای چندپرسش هست که مطرح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correct and Incorrect Methods of Interpreting the Holy Qur’an from the Viewpoint of Allāmeh Tabātabā’i

نویسنده [English]

  • seyed sedrodin taheri

چکیده [English]

This paper focuses on the central question of what the correct method of interpreting the holy Qur’an is from the perspective of Allāmeh Tabātabā’i. The answer to this question is that according to Allāmeh, the correct method of interpreting the Qur’an is one that is ‘pure’ and the more pure the interpretation is, the more valid it will be. After providing reasons and documents as well as explanations for this given answer, the following questions are raised: What does ‘pure’ mean? It means that the interpretation of the verses is merely based upon other Quranic verses as well as the words of the holy Prophet (PBUH) and the immaculate Imams (PBUT). Has the above-said method been fully employed after the holy Prophet (PBUH)? Allāmeh Tabātabā’i gives a negative response to this question. What has caused deviations in the interpretation of the holy Qur’an from the correct method? The answer to this question is given in the paper. What solution does Allāmeh Tabātabā’i proposes for this problem? This question is replied in the paper as well. What can be said about the criterion Allāmeh Tabātabā’i has set for the correct interpretation of the Qur’an? A few questions are posed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Qur’an
  • Interpretation
  • exegesis
  • interpretation of the Qur’an by personal opinion
  • interpretation of the Qur’an by the Qur’an