نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه قم

چکیده

معرفت و به‌طور خاص باور و اعتقاد آدمی، یکی از مهم‌ترین ارکان در تعیین هویّت انسان و شکل‌گیری فرد و اجتماع است که از دیرباز مورد توجّه و پژوهش‌های فراوانی از دیدگاه‌های مختلف بوده است. یقیناً باورهای انسانی همانند سایر پدیده‌های دیگر، همان‌گونه که در برخی از امور تأثیرگذار است، از عوامل و علل معرفتی و غیر معرفتی نیز اثر می‌پذیرد. قرآن کریم، این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معرفت را با همه‌ی ابعاد آن مورد توجّه قرار داده است و ضمن بیان فرایندها و روندهای این تعامل، هنجارها و بایسته‌های این تعامل را برای دستیابی انسان به سعادت و کمال بیان فرموده‌است. این مقاله ضمن بیان نکات‌مقدّماتی، سنّت گذشتگان را به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر باور از دیدگاه قرآن کریم بررسی می‌کند. اهمیّت این دست از مباحث، از آن‌روست که یکی از راه‌های اسلامی‌سازی علوم، طرّاحی نظریه‌ای سامان‌مند و جامع درباره‌ی هنجارهای باور براساس قرآن کریم و سنّت پیامبر (ص) و اهل بیت (علیهم‌السّلام) است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Non-epistemological Factors on Belief Formation from the Perspective of the Holy Qur'an with an Emphasis on the Past Traditions

نویسنده [English]

  • seyed mohsen miri

چکیده [English]

Knowledge and more specifically man's beliefs and faith – one of the most important factors in the construction of man's identity and in shaping society – have since long ago been attended to and have been the subject of numerous studies adopting various perspectives. For certain, man's beliefs, like other phenomena, affect some affairs and at the same time are influenced by other epistemological and non-epistemological factors. The holy Qur'an has taken into account this affecting and being affected qualities and all their aspects; this holy Book has stated the processes and trends of this interaction and has explained its norms and deemed them necessary for man's prosperity and perfection. After some preliminary remarks, this paper investigates the past traditions as one of the factors affecting belief from a Quranic perspective. The importance of these issues lies in the fact that one of the ways of Islamizing science is the development of a systematic and comprehensive theory about the norms of beliefs based on the Holy Qur'an and tradition of the Prophet (PBUH) and the immaculate Imams (PBUT).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Certainty
  • belief
  • Knowledge
  • tradition