نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آن روز که بار دیگر درِ رحمت الهی بر روی بندگان گشوده شد و کوه حرا میزبان اوّلین آیات حیات‌بخش الهی و خاتم‌النّبیین (ص) و جبرئیل امین (ع) بود، قلب محمد (ص) مدخل و منزل نزول وحی الهی شد و او به امر اله خواند: «إقرَأ باسمِ ربِّک الّذی خَلَق ...». او که تا دیروز چیزی از این آیات نمی‌دانست، حال آیات الهی را می‌خواند و مأمور است که اینها را به مردم برساند. امّا این مردمی که سالیان دراز با فرهنگ و آداب آباء و اجدادی‌شان خو گرفته‌اند، چطور می‌توانند دست از حداقل بخشی از آنها بکشند و آنها را رها کنند و سخنان مُرسل الهی را گوش فراداده و بپذیرند؟! شخص نبی (ص) چگونه و به چه ترتیب باید رسالت الهی خویش را برایشان مطرح و بازگو نماید؟! آیا این رسالت همانگونه که عدّه‌ای از جمله مستشرقان ادّعای آن را دارند، مختصِّ جامعه‌ای خاصّ، قبیله‌ای منفرد، ن‍ژادی ویژه و ... می‌باشد یا نه، شامل تمام مردم در تمام اعصار و تمام مکان‌ها می‌شود؟ آیا راهی برای پاسخ‌دادن به اشکال آنانی نیست که امر رسالت نبی گرامی را منحصر به شرایط و افراد و زمان و مکان می‌نمایند؟ و ... 
اینها مطالبی است که سعی‌شده در این پژوهش بررسی شود و گفته خواهد شد که دین اسلام و رسالت الهی پیامبر (ص) تخصیص‌بردار و محدودیّت‌بردار نیست، بلکه فراگیر و همگانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Universal Mission of the Holy Prophet (PBUH) from a Quranic Perspective

نویسندگان [English]

  • saleh hasan zadeh 1
  • haditheh soleymani 2

چکیده [English]

The day when, once again, God's door of blessing was opened to His servants and Hara Cave was the host to the first divine verses and welcomed the Last Prophet (PBUH) and Gabriel, Mohammad, in his heart, received divine revelation and recited, "Read in the Name of your Lord Who created …" (The Clot, verse 1). He did not know anything about these verses before, but then he recited them and was missioned to convey them to other people. However, how could it be possible for a people who have for years been accustomed to their ancestors' culture and manners to leave their tradition aside, in whole or part, and listen to the apostle of God and accept his words? How could the holy Prophet (PBUH) get his words across and accomplish his mission? Is this mission, as some orientalists claim, peculiar to a specific society, tribe or race or it applies to all people, everywhere and in all times? Is there any possible response to those who claim that the mission of the Prophet is limited to a certain time and place? The present paper is an attempt to address these issues and it arrives at the conclusion that Islam and the mission of the holy Prophet are not restricted or peculiar to a special group, but universal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : the Qur'an
  • Interpretation
  • mission of the holy Prophet
  • universal