نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

قُدس همواره مورد منازعه‌ی پیروان سه دین یهود، مسیحیّت و اسلام بوده است. این مقاله بیان‌دارنده‌ی نتیجه‌ی پرسشِ «چگونگی جایگاه قُدس در سه کتاب قرآن، عهد قدیم و عهد جدید» با روش تطبیقی (مقارنة الأدیان) می‌باشد و ضمن واژه‌شناسی قُدس و اسامی دیگر آن، به توصیف قُدس در عهد قدیم، عهد جدید و قرآن پرداخته، آنگاه در پایان دیدگاه‌های مطروحه مقایسه گردیده است و به نتیجه‌گیری پرداخته است. نگاه عهد قدیم به قُدس (اورشلیم) نگاهی حدوداً مثبت، نگاه عهد جدید، نگاهی منفی و نگاه قرآن نگاهی کاملاً مثبت همراه با توصیف بیشتر نسبت به عهد قدیم می‌باشد. در آموزه‌های قرآنی قُدس با توصیف‌هایی چون سرزمین برکت و مبارک، سرزمین آبادانی، قبله‌گاه‌بودن، مسکن صدق و سرزمین معراج آمده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qods from the Viewpoints of the Qur'an and the Testaments

نویسنده [English]

  • abas ashrafi

چکیده [English]

Qods has always been a matter of conflict between the followers of Judaism, Christianity and Islam. The present paper, using a contrastive methodology, attempts to investigate the place of Qods in the Qur'an, the Old Testament and the New Testament. The paper first presents an etymological analysis of the word Qods and its other names; then it describes Qods from the perspectives of the Qur'an, the Old Testament and the New Testament and finally compares and contrasts these views to reach a conclusion. The Old Testament has a relatively positive attitude towards Qods (Jerusalem), the New Testament a negative attitude and the Holy Qur'an a quite positive attitude and in comparison to the Old Testament, with more descriptions. In Quranic teachings, Qods is described as the land of fortunes, land of prosperity, the direction faced in prayer, the place of verity and the land of ascension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qods (Jerusalem)
  • the Old Testament
  • the New Testament
  • the Qur'an
  • contrastive study