نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دنشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مراد از کارکرد دین، مطلق خدمات و آثار دین در جامعه می‌باشد که این مقاله با هدف استخراج نگاه دینی به مقوله‌ی کارکرد اعتقادی دین از منظر قرآن و عهد جدید نگاشته شده و در آن نوع نگرش این ادیان نسبت به کارکرد اعتقادی دین به‌شیوه‌ی تطبیقی بررسی شده است. عهد جدید و قرآن در این نکته اشتراک دارند که تنها خدای واحد خالق، معبود و قابل پرستش است، گرچه مسیحیان خلاف تصریح کتاب مقدّس اعتقاد به «تثلیث» دارند. اعتقاد به معاد و توحید، مرگ‌اندیشی و توصیف بهشت و جهنّم از ویژگی‌های مشترک دو کتاب است، هرچند در تفسیر و تعریف عالم پس از مرگ و چگونگی شکل‌گیری قیامت اختلاف‌ نظر دارند. عهد جدید، پیامبران را دارای کارکرد دعوتی دینی و صرفاً با هدف اخروی معرّفی می‌کند، ولی قرآن پیامبران را دارای دو هدف اخروی و دنیوی معرّفی می‌کند؛ یعنی پیامبران برای دعوت به توحید و راهبری به سعادت اخروی و برقراری عدالت، یعنی حیات سعادتمند و شرافتمندانه‌ی دنیوی مبعوث شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ideological Elements from the Perspective of the Qur'an and the New Testament

نویسندگان [English]

  • abas ashrafi 1
  • sehyla rezaai 2

چکیده [English]

By the function of religion we mean its services for and effects on the society. This paper aims at a comparative study of the views of the Qur'an and the New Testament on the ideological function of religion. The New Testament and the Qur'an agree on the fact that only the United God is the creator and the object of worship. Although the Christians, contrary to the explicit text of their Holy Book, the Bible, believe in Trinity, both the Bible and the Qur'an acknowledge Divine Unity and resurrection, and are similar in their descriptions of the Hell and the Heaven. However, they diverge on their definition and interpretation of the worlds after death and on how resurrection takes place. The New Testament describes the religious tasks of the prophets to be of an invitation type and aimed at the life to come, whereas the Qur'an introduces two goals for the messengers: one related to this material life and the other one related to the Hereafter; that is, the prophets are appointed to invite people to monotheism, and to guide them to achieve prosperity and establish justice, or in other words to felicitous and honorable material life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • ideological function of religion
  • the Qur'an
  • the New Testament