نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

امثال و حِکَم در هر زبانی چه از نظر معنی‌شناسی چه از نظر واژه‌شناسی از اهمیّت خاصّی برخوردار بوده و هست. امثال قرآنی نیز که سراسر آمیخته با حکمت است، از دیرباز مورد توجّه پژوهشگران علوم قرآنی قرار گرفته است. این توجّه از قرون اوّلیّه‌ی اسلامی تا زمان حاضر روز به روز رو به فزونی بوده است. توجّه به امثال قرآنی چنان مورد نظر بوده است که علاوه ‌بر کوشش‌های پراکنده در کُتُب مختلف دینی و ادبی، بیش از شانزده اثر مستقل در این موضوع به رشته‌ی تحریر درآمده است. در ادب فارسی نیز اشعار بسیاری می‌توان یافت که به عنوان مَثَل زبانزد است و با تعمّق در این امثال می‌توان به تأثیرپذیری سرایندگان آن از امثال قرآنی پی برد. این تأثیرپذیری ممکن است با برداشت مستقیم از الفاظ مبارک قرآن صورت گرفته باشد یا با الهام از آیات شریفه‌ی قرآن. در این مقاله کوشش شده تا آیاتی را که به عنوان مَثَل معروف شده‌اند، شناسایی و تأثیر آنها بر شعر فارسی بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of the Quranic Adages in the Persian Poetry

نویسنده [English]

  • ali Rafi'ei Jirdehi

چکیده [English]

In each language, both from the semantic and morphological aspects, adages are of great importance. Being full of wisdom, the quranic adages have been investigated by the quranic scholars for a long time. Moreover, the attention to the quranic adages has been increased from the early period of Islam. This attention has been to the extent that in addition to the miscellaneous works in the religious or literary books, more than sixteen monographs have been written in this field. In the Persian literary tradition there are a lot of poems which are regarded as adages and with the aid of deep thinking in their meaning we can find out how deeply their poets are influenced by the quranic adages. This influence is made directly through adapting the holy verses or being inspired by them. In this paper, we try to find the verses which are taken as proverbs and their influences on the Persian poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • literature
  • Adages
  • Versified adages
  • Persian poetry