فلسفه‌ی تفاوت حقوق مردان و زنان مسلمان در خصوص ارث و دیه با تکیه بر آیات و احادیث

محمد رضا ابراهیم نژاد

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5483

چکیده
  در نظام حقوقی اسلام وجمهوری اسلامی، تفاوت‌هایی در بخشی از حقوق مردان و زنان مشهود است که از جانب برخی مورد پرسش یا انتقاد قرار می‌گیرد. تفاوت و نابرابری مقدار ارث و دیه‌ی مردان و زنان از این قسم است. با بررسی آراء فقهی و حقوقی معلوم می‌گردد که بعضی دیه را خون‌بها، گروهی آن را کیفر و عدّه‌ای تعویض می‌دانند و جمع دیگری آن را دارای جنبه‌های ...  بیشتر

جایگاه حدیث در علم اخلاق

محمد شعبانپور

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5484

چکیده
  بعد از قرآن کریم، حدیث دومین منبع و سند دین‌شناسی و تعیین‌کننده‌ی راه سعادت انسان‌ها است. تکیه بر این منبع حیات‌بخش در برخی حوزه‌های دین‌پژوهی همچون فقه و بخش‌هایی از اخلاق بیشتر و گسترده‌تر است؛ زیرا اصول این دانش‌ها در قرآن به اجمال و اشاره آمده و تفصیل آن را باید در حدیث یافت. این مقاله درپی آن است که با بررسی کُتُب حدیث و اصول ...  بیشتر

تفضیلِ أثری آیات قرآن

حمید رضا بصیری

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 61-96

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5485

چکیده
  «توصیف أثری قرآن» دانش مستقلّی است که موضوع آن، روایات معصومین(ع) در بیان توصیفی آیات وسوره‌های قرآن است. این روایات را می‌توان به دسته‌های مختلف تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار داد. دسته‌ای از این روایات توصیفی، مربوط به بیان تفضیل‌هاو برتری‌هایی است که برخی از آیات قرآن بر آیات دیگر پیدا کرده‌اند. براساس این دسته از روایات، ...  بیشتر

واکاوی آراء رجالی استاد محمّدباقر بهبودی

مرتضی نادری

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5486

چکیده
  ضعف راوی حدیث، راه‌های کشف این ضعف و ارتباط آن با درستی یا نادرستی انتساب حدیث به معصوم از مسائل اصلی دو علم «حدیث» و «رجال»هستند. در این مقاله، آراء رجالی استاد بهبودی پیرامون راه‌های کشف ضعف راویان حدیث بررسی شده‌است. این بررسی در خلال تبیین آراء وی درباره‌ی علل و اسباب پیدایش علم رجال، اصول رجالی شیعه و روش مؤلّفان ...  بیشتر

بررسی تطبیقی المیزان و روح المعانی در مقوله‌ی معاد جسمانی

مسلم سیمرغی زنوزی؛ صمد عبداللهی عابد

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 121-144

چکیده
  معاد جسمانی و اعتقاد به آن از ملزومات و ضروریّات دین مبین اسلام می‌باشد، به‌طوری‌که عدم اعتقاد به آن از موجبات کُفر است. درباره‌ی کیفیّت معاد، اندیشمندان اسلامی نظریّات گوناگونی را ارائه کرده‌اند. متکلّمین از منظر کلامی و فلاسفه از منظر فلسفی و محدّثین از منظر روایات بدین‌ موضوع نگریسته‌اند. در این مقاله سعی شده است که دیدگاه‌های ...  بیشتر

رویکردی به ویژگی‌های گفتاری شخصیت‌ها در داستان‌های قرآن

بهناز پیامنی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 145-146

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5488

چکیده
  سخن گفتن فرایندی ارتباطی است که طیّ آن پیامی از گوینده به مخاطب منتقل می‌شود و با توجّه به چگونگی مخاطب و نحوه‌ی بیان پیام، گفتگو (= Dialogue) یا تک‌گویی (= Monologue) نام می‌گیرد. دیالوگ از لغت یونانی دیالوگوس (= Dialogos) گرفته شده که مرکّب از «logos» به معنی کلمه و «dia» به مفهوم «میان و درون» است که ممکن است در برخی مواقع فاقد مخاطب ...  بیشتر

تجلّی امثال قرآنی درمنظومه‌های فارسی

علی رفیعی جیردهی

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5489

چکیده
  امثال و حِکَم در هر زبانی چه از نظر معنی‌شناسی چه از نظر واژه‌شناسی از اهمیّت خاصّی برخوردار بوده و هست. امثال قرآنی نیز که سراسر آمیخته با حکمت است، از دیرباز مورد توجّه پژوهشگران علوم قرآنی قرار گرفته است. این توجّه از قرون اوّلیّه‌ی اسلامی تا زمان حاضر روز به روز رو به فزونی بوده است. توجّه به امثال قرآنی چنان مورد نظر بوده است که ...  بیشتر