نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از تعالیم انبیاء،چگونگی برخورد و رفتار با مردم و بویژه پیروان ادیان است.در این مقالهبا سؤال چگونگی مواجهه با پیروان ادیان دیگر بهبررسی این موضوع با روش تطبیقی (مقارنةالادیان) در قرآن و عهدین پرداخته شده است. قرآن، همانگونه که به سایر جوانب مرتبط با زندگی بشر به طور جامع و کامل توجّه داشته و پرداخته، به این امر نیز توجّه وافر و شایانی داشته است و دائماً جنبه‌ی اعتدال را گرفته است. برخورد با آنها بسیار آرام و با هدف تربیتی و هدایتی است که آنها می‌توانند در کنار دیگر قشرها زندگی کنند.البتّه به شرطی که به دستگاه حکومت جزیه و مالیات بپردازند و با ایشان دشمنی ننمایند.امّا اگر سازِ مخالفت زده و خلاف اسلام و مسلمانان اقدام کنند،در آن صورت مسلمانان هم باید به مبارزه با آنان به پا خیزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Encountering Followers of Faiths in the View of the Testaments and the Qur’an

نویسندگان [English]

  • hadiseh soleymani 1
  • abas ashrafi 2

چکیده [English]

One of the teachings of Prophets is how to encounter and treat other people, particularly followers of faiths. Posing the question of how to encounter people of other faiths, this paper addresses the issue by conducting a comparative examination of the Qur’an and the Testaments. The Qur’an, inclusively dealing with all aspects of human life as it does, approaches the issue carefully, always seeking to establish equilibrium. Encounters with followers of other faiths in Islam is thus with gentleness and with goodwill and guidance, allowing them to live in the society along with other strata of people, provided that they pay tribute and that they do not practice hostility. If they do practice hostility and act against Islam and Muslims, they should be confronted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testaments
  • The Qur’an
  • follower of other faiths
  • Jesus
  • comparative examination