هرمنوتیک و تأویل آیات قرآن کریم

محمد حسین بیات

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 9-46

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5490

چکیده
  هرمنوتیک به معنی فنّ فهم و تأویل متن، از زمان سقراط و افلاطون و به قولی پیشتر از آنان، دست‌مایه‌ی دانشمندان و فرزانگان بوده است. در کُل، در آثار یونانی، کُتُب و رساله‌هایی از بزرگانی چون افلاطون و ارسطو در این زمینه موجود است. هرمنوتیک به معنی فنّ فهم و تأویل متون مقدّس دینی از زمان قدّیس آگوستین (سده‌ی پنجم میلادی) تا زمان شلایر ماخر ...  بیشتر

حکمت بلایا با تکیه برآیات و احادیث

کربلایی پازوکی

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 47-74

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5491

چکیده
  بلایا و امتحانات الهی یکی از سنّت‌های قطعی و عامّ الهی است که در طول تاریخ به‌عنوان یک دل‌مشغولی جدّی برای انسان مطرح بوده و سبب پیدایش نگرش‌های مختلف فکری در مورد فلسفه‌ی وجودی و ماهیّت آن شده است. در کلام اسلامی این مسأله در بحث حکمت الهی، علم الهی، عدل الهی، توحید در خالقیّت و توحید ذاتی مطرح گردیده است و اندیشمندان مسلمان پاسخ‌های ...  بیشتر

مواجهه با پیروان ادیان در نگاهعهدین و قرآن

حدیثه سلیمانی؛ عباس اشرفی

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 75-94

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5492

چکیده
  یکی از تعالیم انبیاء،چگونگی برخورد و رفتار با مردم و بویژه پیروان ادیان است.در این مقالهبا سؤال چگونگی مواجهه با پیروان ادیان دیگر بهبررسی این موضوع با روش تطبیقی (مقارنةالادیان) در قرآن و عهدین پرداخته شده است. قرآن، همانگونه که به سایر جوانب مرتبط با زندگی بشر به طور جامع و کامل توجّه داشته و پرداخته، به این امر نیز توجّه وافر و شایانی ...  بیشتر

تحوّل معنایی واژه‌ی «حکمت» در حوزه‌های مختلف اسلامی

فهیمه شریعتی؛ سهیلا پیروزفر

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5493

چکیده
  واژگان به کار رفته در قرآن کریم اغلب همان واژگان متعارف در میان عرب جاهلی بوده و در قبایل و محافل شعری خاص استعمال می‌شده است. کلمه‌ی «حکمت» مانند بسیاری دیگر از واژگان پس از ورود به قرآن تحت تأثیر نظامجهان‌شناختی آن واقع شده است و در میدان‌های معنایی جدید به کار گرفته شده و همراهی آنها با کلمات خاص، تلازم‌ها و تنافرهای موجود ...  بیشتر

اهمیّت هجرت پیامبر اکرم(ص) در گسترش اسلام و نشر احکام قرآن

جمشید صدی؛ ندا کعبه

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5494

چکیده
  هجرت در تاریخ‌اسلام جایگاه و اهمیّت ویژه‌ای دارد و در آیات متعدّدی از قرآن‌کریم به‌عنوان روشی برای توسعه و گسترش اسلام و خارج‌شدن از سلطه‌ی ظالمان و مستکبران مطرح شده است. پیامبر خدا(ص) نیز آنگاه که آزار و فشار مشرکان در مکّه به‌اوج خود رسید، از این روش استفاده کرد و با بهره‌گیری از هجرت به‌عنوان یک تاکتیک، دامنه‌ی فعالیّت و مبارزه‌ی ...  بیشتر

نقد بلاغی قصر دربرخی از ترجمه‌های قدیم و جدیدقرآن کریم

سیمین ولوی؛ طاهره تیز غم

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5495

چکیده
  با توجّه به اینکه در قرآن کریم آیات بسیاری در قالب قصر بیان شده است، بنابراین انتقال مفهوم قصر در ترجمه‌های قرآن، دارای اهمیّتبسیاری است. این پژوهش با بررسی دو ترجمه‌یکهن (سورآبادی ومیبدی) و شش ترجمه‌ی معاصر (آیتی، الهی قمشه‌ای، انصاری، صفّارزاده، فولادوند و مکارم شیرازی) به ارزیابیعملکرد مترجمان مذکور در انتقال مفهوم قصر پرداخته ...  بیشتر

بررسی تأثیرکلامحضرت علی(ع) بر زندگی و اشعار شهریار

صمد عبداللهی عابد؛ عنایت الله قاضی شیراز

دوره 3، شماره 7 ، تیر 1391، صفحه 173-206

https://doi.org/10.22054/ajsm.2012.5496

چکیده
  سخن‌گفتن از نعمت‌های الهی برای انسان است تا بدین‌وسیله امتیازش از دیگر موجودات مشخّص گردد واینامتیازدر سخنوران و شاعران بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ زیرا ارزش‌های هر جامعه را با هنر می‌توان زنده نگهداشت و شعر در این میان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حال اگر شاعران آثار خود را با تعالیم آسمانی عجین سازند، ماندگاری شعرشان بیشتر ...  بیشتر